Nowa szata graficzna

Nowa szata graficzna

Serdecznie witamy na naszej stronie po przebudowie. Idąc z duchem czasu i wykorzystując nowe możliwości aktualnie obowiązujących standardów w Internecie, odświeżyliśmy naszą stronę internetową. Celem, który przyświecał nam w pracach nad zmianami, było umożliwienie...

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku o godzinie 17:15 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimerza Wielkiego 5 odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Ogólne Zebranie Mieszkańców osiedla Piastów
W zebraniu uczestniczyło 48 mieszkańców naszego osiedla, warto jednak dodać że uprawnionych do głosowania było 3116 osób co oznacza frekwencję na poziomie zaledwie 1,6%!

Poza mieszkańcami w zebraniu uczestniczyli również Burmistrz oraz zaproszeni goście:

 • Urszula Harazin – Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UM w Pszczynie
 • Damian Cieszewski – Dyrektor ZS nr 1, Radny Powiatowy
 • Henryk Sodzawiczny – Dyrektor PSM
 • Krystyna Fuławka – Radna Rady Miejskiej w Pszczynie
 • Kamil Widłok – Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
 • Arkadiusz Gardiasz – Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
 • Marek Szklorz – Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
 • Grzegorz Kuczera – Radny Rady Miejskiej w Pszczynie
 • Stanisław Zbijowski – Przewodniczący ZO Podstarzyniec
 • Ryszard Dudek – Przewodniczący ZO Śródmieście
 • Wojciech Jakubiec – Koordynator ds. PBO
 • Artur Krzyżaniak – Komendant Straży Miejskiej w Pszczynie
 • asp.Dariusz Grzegorzek – Dzielnicowy
 • Renata Botor-Pławecka – Dziennikarka Tygodnika „Nowe Echo”
 • Aleksandra Zmełty – Dziennikarka „Gazeta Pszczyńska”Głownym tematem zebrania był wybór Przwodniczącego oraz członków Zarządu osiedla Piastów na lata 2016 – 2020, obecni na zebraniu mieszkańcy zgłosili trzech kandydatów na funkcję przeowdniczącego: Andrzej Śniegoń, Kamil Widłok oraz Łukasz Sikorski.
Telefony informacyjne:
 • 032-210-44-55 – Informacja PKS
 • 032-210-33-11 – Informacja PKP
 • 032-210-01-11 – Biuro numerów TPSA
 • (9224) 032-210-15-01 – Biuro napraw TPSA
 • 118-913 – Informacja o numerach miejscowych i zamiejscowych
 • 032-209-17-01 – Centrum Informacji Europejskiej
 • 032-259-32-75 – Miejski Rzecznik Konsumentów
 • 022-696-55-50 – Rzecznik Praw Dziecka
Telefony zaufania:
 • 032-253-05-00 – Katolicki telefon zaufania Katowice
 • 032-258-65-55 – Telefon zaufania Katowice
 • 0801-120-002 – Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie
 • 0800-120-226 – Policyjny telefon zaufania
 • 0801-140-068 – Linia dla rodziców pijących dzieci
 • 022-692-82-26 – Telefon zaufania AIDS
 • 022-654-70-70 – Telefon zaufania dla zaginionych i ich rodzin
 • 022-628-99-99 – Telefon zaufania przeciwko handlowi kobietami
 • 022-626-94-19 – Telefon zaufania Ochrony Praw Dziecka
Hospicjum św. Ojca Pio

43-200 Pszczyna
Dom Parafialny parafii Podwyższenia Krzyża Św.
ul. M. C. Skłodowskiej 1
Tel.: (032) 738-62-62
E-mail: pio@hospicjumojcapio.pless.pl
http://hospicjumojcapio.pless.pl

Komenda Powiatowa Policji w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Bogedaina 18
tel: 032 449-32-00
fax: 032 449-32-44
e-mail: pszczyna@policja.katowice.pl
http://www.pszczyna.slaska.policja.gov.pl/

Niepubliczny ZOZ Pogotowie Ratunkowe Pszczyna

43-200 Pszczyna
ul. Cieszyńska 9
Tel. 032 212-80-00; 032 212-81-11
Fax: 032 211-47-60

Niepubliczny ZOZ Śląskie Hospicjum dla Dzieci

43-200 Pszczyna
ul. Katowicka 6
Tel/fax 32/447-36-84 (8:00-15:00)
Kom. 600-441-028 (całą dobę)
www.hospicjumdladzieci-slask.org.pl

Pedagogiczna Biblioteka Filia w Pszczynie
ul. Ks. bpa H. Bednorza 16
43-200 Pszczyna
tel. 032 210-39-50
www.pszczyna.bpw.katowice.pl
Pogotowie Energetyczne

43-200 Pszczyna
ul. Męczenników Oświęcimskich 4
tel: 032 210 30 11

Pogotowie Gazowe

43-200 Pszczyna
ul. Stefana Batorego 26a
tel: 032 210-33-14

Pogotowie Wodociągowo-Kanalizacyjne
43-200 Pszczyna
ul. Korczaka 4,
ul. Kilińskiego 1
tel: 032 210-45-20
Pszczyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

ul. Dobrawy 1
43-200 Pszczyna
tel. 32 210-44-71
www.psm.pszczyna.pl

Starostwo Powiatowe w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. 3 maja 10
tel. 4492300, 4492399,
fax: 4492345

Godziny pracy:
pn. 7.30-17.00;
wt.-pt. 7,30-15,30

e-mail:powiat@powiat.pszczyna.pl
http://www.powiat.pszczyna.pl

Straż Miejska w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Katowicka 1
tel./fax 032 210-43-73
tel: 0 602-570-838

Świetlica Terapeutyczna

43-200 Pszczyna
ul. H. Brodatego 1
Tel.032-447-26-36
http://psouupszczyna.pl/kontakt.php

Urząd Miejski w Pszczynie

43-200 Pszczyna
ul. Rynek 2

Godziny urzędowania:
poniedziałki: 9.00 – 17.00
wtorek-piątek: 7.00 – 15.00

tel: 032 449-39-00
tel: 032 449-39-99
fax 032 449-39-55

e-mail: pszczyna@pszczyna.pl
www.pszczyna.pl

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe O/Pszczyna

43-200 Pszczyna
ul. Antena 6
tel: 032 210-37-15

Zespół Szkół nr 1 w Pszczynie

ul. Kazimierza Wielkiego 5
43-200 Pszczyna
tel. 032/2103620
fax. 032/2103620
www.zs1pszczyna.pl