Informujemy że Zarząd osiedla Piastów w Pszczynie organizuje 18.12.2016 r. (niedziela)
wyjazd integracyjny mieszkańców osiedla do Krakowa na jeden z najpiękniejszych na świecie
Jarmarków Bożonarodzeniowych
(wg. rankingu przygotowanego przez CNN)

DODATKOWE ZAPISY będą się odbywać w dniu 13.12.2016 r. (wtorek)
w godz. 17:00 – 18:00 w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 5

——>zostało jeszcze 16 wolnych miejsc<——

KOSZT WYJAZDU: 20 zł

Przy zapisach należy podać Imię, Nazwisko, adres zamieszkania, telefon, numer PESEL,
w wyjeździe mogą brać udział tylko osoby zamieszkałe na osiedlu Piastów.
Dzieci oraz młodzież do 18-tego roku życia mogą jechać wyłącznie pod opieką osoby dorosłej

 

(zostało jeszcze 16 wolnych miejsc, decyduje kolejność zapisu)