W związku z wysokimi stężeniami pyłów zawieszonych, które od kilku dni utrzymują się nad województwem śląskim w Urzędzie Miejskim w Pszczynie można odebrać maski przeciwpyłowe.

Maski chronią przed cząsteczkami pyłu PM 10 i PM 2,5. Można je odebrać w Referacie Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego (II piętro, pok. 204).

– Czekamy na kompleksowe rozwiązania na szczeblu rządowym i wojewódzkim. Wszystko wskazuje na to, że wprowadzone zostaną standardy emisyjne dla kotłów i jakości spalanego węgla. To znacznie powinno poprawić sytuację na terenie województwa. Musimy działać kompleksowo. W oparciu o przygotowywane rozwiązania będziemy chcieli wdrożyć odpowiednie programy wymiany źródeł ciepła czy termomodernizacji. Duży nacisk kładziemy na edukację – informuje burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol – Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do Urzędu po maski przeciwpyłowe. Będziemy je rozdawać, kiedy odnotowywane będą wysokie stężenia pyłów zawieszonych. Oby takich dni było jednak jak najmniej.

Na zlecenie Urzędu Miejskiego został opracowany Program Ograniczania Niskiej Emisji, który w najbliższym czasie zostanie zaprezentowany radnym. W 2017 roku planowane jest uruchomienie systemu dopłat.

źródło: UM w Pszczynie, pszczyna.pl