Na wysokości skrzyżowania ul. M. C. Skłodowskiej z ul. Kazimierza Wielkiego, w okolicy myjni samochodowej powstało nowe przejście dla pieszych.

W ramach inwestycji zostały zamontowane znaki pionowe, został wyczyszczony chodnik po stronie osiedla Piastów oraz została ułożona kostka betonowa po stronie osiedla Kolonia Jasna, na jezdni zostały wymalowane pasy

Przypominamy że Radni Rady Miejskiej z osiedli Piastów i Kolonia Jasna (Kamil Widłok, Krystyna Fuławka, Arkadiusz Gardiasz, Marek Szklorz) w dniu 23.03.2017 r. wspólnie wystąpili do burmistrza Pszczyny z interpelacją o budowę nowego przejścia dla pieszych przez ul. M. Skłodowskiej – Curie na wysokości skrzyżowania z ul. Kazimierza Wielkiego, w okolicy myjni samochodowej.

Jak zaznaczyli, temat braku pasów w tym miejscu pojawia się regularnie na zebraniach osiedlowych, zarówno na osiedlu Piastów, jak i na osiedlu Kolonia Jasna. Radni otrzymują też prośby od mieszkańców, aby sytuacja ta uległa znacznej poprawie. Co więcej, podczas ogólnych sprawozdawczych zebrań mieszkańców osiedla Piastów oraz Kolonia Jasna została przyjęta uchwała w tym zakresie.