Komisja weryfikacyjna zakończyła dwumiesięczny okres pracy z autorami propozycji projektów. Efektem jest lista propozycji, które da się zrealizować jeśli tylko wskażą je Państwo w głosowaniu jako najbardziej potrzebne dla naszych społeczności.

Wśród projektów ogólnogminnych pozytywną akceptację otrzymało 11 propozycji na łączną kwotę 617 264,00 zł. Znajdziemy wśród nich aż 5 projektów o charakterze kulturalnym, społecznym na kwotę 246 300,00 zł. Pozostałe to inwestycje i szeroko rozumiane zakupy.

Propozycje lokalne zaakceptowane w ramach prac Komisji to 55 projektów na łączną sumę 2 099 882,03 zł, wśród których znajdziemy 6 projektów kulturalnych, społecznych na łączną sumę 136 212,00 zł.

15 września rozpocznie się głosowanie które potrwa do 1 października, wzorem roku ubiegłego głosy będzie można oddawać elektronicznie na stronie internetowej obywatelski.pszczyna.pl oraz tradycyjnie w 25, specjalnie przygotowanych miejscach na osiedlach i sołectwach. Mieszkańcy osiedla Piastów, głosy tradycyjne będą mogli oddawać w niedzielę 17 września 2017 r. podczas Festynu Parafialnego przy kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej w godz. od 10:00 do 14:00 oraz w dniach od 18.09.2017 do 30.09.2017 r.(bez sobót i niedziel) w Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 6 mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w godz. od 9:00 do 15:00

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

Na naszym osiedlu zostało zgłoszonych 5 projektów lokalnych na łączną kwotę wynoszącą 104 796 zł, co oznacza że w przypadku gdy każdy z poniższych projektów zdobędzie co najmniej 112 głosów to każdy z tych projektów zostanie zrealizowany w roku 2018!

Projekt loaklny nr 56  –  COOLturalne wakacje na osiedlu Piastów

Projekt lokalny nr 57  –  Zakup nagłośnienia dla osiedla Piastów

Projekt lokalny nr 58  –  Zakup sceny modułowej na potrzeby Zespołu Szkół nr 1 w Pszczynie oraz lokalnej społeczności osiedla Piastów

Projekt lokalny nr 12  –  zakup kolorowego urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C258 do sekretariatu Żłobka Miejskiego

Projekt lokalny nr 47  –  „Kącik Malucha” – Wyposażenie Biblioteki Publicznej Filia nr 6 w Pszczynie

Ponadto został zgłoszony jeden projekt ogólnogminny który również ma dużą szansę na realizację, a dotyczy on stworzenia Parku Miejskiego który byłby alternatywą dla Zabytkowego Parku Zamkowego

Projekt ogólnogminny nr 11
Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice – Zielone płuca Pszczyny