Centrum przesiadkowe, parkingi i ścieżki rowerowe powstaną w ramach największej inwestycji w historii powiatu pszczyńskiego. Wszystko dzięki unijnej dotacji.

Umowę o dofinansowanie projektu polegającego na budowie zintegrowanego centrum przesiadkowego w Pszczynie podpisali w pszczyńskim starostwie marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa oraz Paweł Sadza, starosta pszczyński i Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu.

To największa inwestycja w historii powiatu pszczyńskiego, który jako partner wiodący realizuje projekt w partnerstwie z gminą Pszczyna. Wartość zadania to ponad 43,6 mln zł, z czego unijna dotacja wynosi ponad 35,6 mln zł.

Dzięki realizacji inwestycji okolice dworca kolejowego w Pszczynie zmienią się nie do poznania. Przy ul. Sokoła powstanie obiekt do obsługi podróżnych oraz wiata dla busów i autobusów. Mieszkańcy powiatu oraz turyści będą mogli przesiadać się tutaj pomiędzy różnymi środkami komunikacji – samochodami, rowerami, autobusami czy pociągami. Obiekty będą wyposażone w zintegrowany system paneli fotowoltaicznych, elektroniczne rozkłady jazdy oraz tablice informacyjne, a także punkty informacyjne „infobox” dla podróżnych. Przy centrum przesiadkowym powstaną parkingi dla niemal 200 samochodów osobowych, 180 miejsc postojowych dla rowerów oraz postój dla taksówek.

Powstanie także system tras rowerowych o łącznej długości ponad 20 km oraz dwa mniejsze centra przesiadkowe w Wiśle Wielkiej oraz w Piasku.

– To bardzo oczekiwana przez nas inwestycja. Ten projekt ma służyć mieszkańcom i turystom, podnieść komfort poruszania się po mieście, ale też przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza z sektora transportowego – mówi starosta pszczyński, Paweł Sadza.

– To współpraca samorządów trzech szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego doprowadziła do tego, że możemy o takim kompleksowym projekcie dla powiatu pszczyńskiego mówić. Nadchodzi czas na komunikację publiczną, która jest wygodna, szybka i tania. Jestem przekonany, że rowery mogą stanowić część transportu publicznego, dlatego dziękuję, że to też wzięto pod uwagę w pszczyńskim projekcie – mówił marszałek województwa śląskiego, Wojciech Saługa i podkreślał, że promowanie transportu publicznego w dobie smogu jest jak najbardziej uzasadnione.

– Po naszej stronie leży wybudowanie ścieżek rowerowych. Na pierwszy ogień pójdą ścieżki dojazdowe na terenie gminy Pszczyna, a później wzdłuż dróg wojewódzkich, promieniście do wszystkich miejscowości w okolicy Pszczyny – mówił Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny.

Budowa centrum przesiadkowego realizowana będzie w latach 2018-2019, natomiast prace związane z budową tras rowerowych powinny zakończyć się w 2020 r.

źródło: powiat.pszczyna.pl