Na ulicy M. C. Skłodowskiej , na wysokości supermarketu LIDL, trwają prace związane z wyznaczeniem nowych przystanków autobusowych.

Przypominamy że w maju br. z wnioskiem w tej sprawie wspólnie do burmistrza Pszczyny wystąpili radni z osiedli Piastów i Kolonia Jasna (Kamil Widłok, Arkadiusz Gardiasz i Marek Szklorz )

Poniżej prezentujemy treść wniosku skierowanego do burmistrza:

„W celu zapewnienia powszechnego dostępu do usług przewozowych oraz zaspokojenia potrzeb mieszkańców osiedla Kolonia Jasna oraz osiedla Piastów w zakresie transportu publicznego (zapewnienie usług niezbędnych z punktu widzenia interesu społecznego), wnosimy o utworzenie obustronnego przystanku autobusowego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Księżycową. Proponowane rozwiązanie, zostało pozytywnie zaopiniowane przez Starostwo Powiatowe w Pszczynie.

W Planie Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Powiatu Pszczyńskiego zostały wyznaczone nowe kierunki/trasy jak również przystanki, które będą obsługiwane przez powiatowe przewozy użyteczności publicznej oraz przystanki planowane do utworzenia, zlokalizowane na obszarze między innymi gminy Pszczyna. Zgodnie z obowiązującym planem transportowym linia nr U/2410/4 będzie przebiegała wzdłuż ul. Marii Skłodowskiej-Curie, następnie ul. Grzebłowiec, ul. Jeziorną do Goczałkowic-Zdroju oraz Czechowic-Dziedzic.

Zaproponowana lokalizacja zapewnia bardzo dobrą dostępność dla ponad 7 tys. mieszkańców dwóch osiedli. Ponadto w najbliższej okolicy występuje wiele generatorów ruchu drogowego, są to między innymi: Przedszkole Publiczne nr 21 im. Misia Puchatka przy ul. Księżycowa 27, Szkoła Podstawowa nr 18 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego przy ul. Księżycowa 25, III Liceum Ogólnokształcące w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, zakłady opieki zdrowotnej, liczne sklepy oraz firmy.

Ponadto w związku z planowaną przebudową chodnika przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie w ramach projektu pn. „Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” (założenia programu funkcjonalno-użytkowego) oraz budową nowego przedszkola publicznego przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie dla 200 dzieci, zasadne jest szybkie podjęcie prac związanych z przedmiotowym wnioskiem.

 

Najistotniejszym elementem z punktu widzenia pasażera są dworce i przystanki autobusowe, gdyż z nich korzysta się bezpośrednio. Wybrana lokalizacja stwarza duże możliwości utworzenia bezpiecznego i dogodnego przystanku dla mieszkańców.”