Zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Poezja i muzyka pod 13”. Już w piątek 23 lutego proponujemy wieczór pod tytułem „Zapomnisz kiedyś, że to ja czyli teksty o trudnej miłości”. Przygotowujemy utwory, które udowodnią, że miłość bywa uczuciem destrukcyjnym, niesie z sobą także smutek, cierpienie i żal. Ale uczy pokory, cierpliwości, umiejętności wybaczania.

Kochać to także umieć się roz­stać. Umieć poz­wo­lić ko­muś odejść, na­wet jeśli darzy się go wiel­kim uczu­ciem. Miłość jest zap­rzecze­niem egoiz­mu, za­bor­czości, jest skiero­waniem się ku dru­giej oso­bie, jest prag­nieniem prze­de wszys­tkim jej szczęścia, cza­sem wbrew własnemu”.  (Vincent van Gogh)

Usłyszymy wiersze znanych polskich  poetów: Adama Asnyka, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Zygmunta Krasińskiego, Bolesława Leśmiana, Wisławy Szymborskiej Haliny Poświatowskiej oraz kilka utworów obcych poetów w znakomitych polskich tłumaczeniach. Do tego starannie dobraliśmy piosenki, które podkreślą skomplikowany charakter wzajemnych relacji ludzi darzących się uczuciem.

Zapraszamy zatem bardzo serdecznie w piątek 23 lutego na godzinę 18.00 do „13” w Pszczyńskim Centrum Kultury. Puszka karmy zamiast biletu wstępu mile widziana. W zamian otrzymacie Państwo możliwość posłuchania pięknych mądrych tekstów recytowanych i śpiewanych przy filiżance dobrej kawy.