Samorząd uczniowski i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Pszczynie zapraszają uczniów klas III i VI wraz z rodzicami na Dzień Otwarty SP 5, który odbędzie się 20 marca 2018 r. o godzinie 16.30 w budynku szkoły przy ul. Kazimierza Wielkiego 5.