Zameczek Myśliwski „Promnice” zostanie nieodpłatnie przekazany Muzeum Zamkowemu w Pszczynie. Takie ustalenia zapadły podczas spotkania w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim.

Zameczek Myśliwski „Promnice” zlokalizowany jest na nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w Kobiórze. Obecnie nieruchomość użytkowana jest przez spółkę Noma Residence, która prowadzi tu działalność hotelową i restauracyjną.

14 listopada 2017 r. wojewoda śląski wydał zarządzenie ws. udzielenia zgody staroście pszczyńskiemu na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości. Na tej podstawie starosta, który w imieniu Skarbu Państwu zarządza zameczkiem, 16 kwietnia br. ogłosił przetarg na wydzierżawienie nieruchomości. – 27 kwietnia zostaliśmy poinformowani, że Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 24 kwietnia wyraził wolę nieodpłatnego przejęcia na własność od Skarbu Państwa zameczku przez Muzeum Zamkowe w Pszczynie. Kilka dni temu na spotkaniu w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim zapadły ustalenia, że wojewoda śląski, uwzględniając zamierzony cel publiczny, zabytkowy charakter nieruchomości, jej wartość i unikatowość historyczną, wyda zarządzenie ws. przekazania nieruchomości w drodze darowizny Muzeum Zamkowemu w Pszczynie – informuje starosta pszczyński, Paweł Sadza, który w świetle tych ustaleń, odwołał przetarg na dzierżawę obiektu.

Przekazanie całego kompleksu pałacowo-parkowego Zameczku Myśliwskiego „Promnice” Muzeum Zamkowemu w Pszczynie wydaje się najbardziej racjonalnym rozwiązaniem. Obiekt wymaga kosztownych remontów, a przekazanie tych zadań ewentualnemu dzierżawcy nie gwarantuje ich wykonania. – Wierzymy, że Zameczek Myśliwski „Promnice”, podobnie jak Muzeum Zamkowe w Pszczynie, będzie miał szansę stać się jedną z największych atrakcji województwa śląskiego – podkreśla starosta Paweł Sadza.

źródło: powiat.pszczyna.pl