Od 10 do 28 września będzie trwało głosowanie nad projektami złożonymi w ramach Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego 2019. Mieszkańcy złożyli 11 wniosków ogólnogminnych oraz 43 lokalne.

10 września rozpoczęło się głosowanie które potrwa do 28 września, wzorem lat ubiegłych głosy będzie można oddawać elektronicznie na stronie internetowej obywatelski.pszczyna.pl oraz tradycyjnie w 25, specjalnie przygotowanych miejscach na osiedlach i sołectwach.

Mieszkańcy osiedla Piastów, głosy tradycyjne będą mogli oddawać w dniach od 10.09.2018 do 28.09.2018 r.(bez sobót i niedziel) w Filii Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej nr 6 mieszczącej się w Zespole Szkół nr 1 przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w godz. od 9:00 do 15:00

Udział w głosowaniu może wziąć każdy mieszkaniec gminy Pszczyna, który ukończył 15 lat.
Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

Na naszym osiedlu został zgłoszony 1 projekt lokalny na kwotę wynoszącą 103 887 zł, co oznacza, że w przypadku gdy  zdobędzie co najmniej 112 głosów to zostanie zrealizowany w 2019 roku!

Projekt lokalny nr 7 – Rozwinięcie  oferty kulturalno-edukacyjnej oraz poprawa bezpieczeństwa na osiedlu Piastów w Pszczynie.

Podobnie jak w roku ubiegłym został zgłoszony jeden projekt ogólnogminny, który również ma dużą szansę na realizację, a dotyczy on stworzenia Parku Miejskiego, który byłby alternatywą dla Zabytkowego Parku Zamkowego.

Projekt ogólnogminny nr 11 – Zagospodarowanie terenów zielonych na granicy trzech osiedli: Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice. Park – Zielone Płuca Pszczyny