W piątek, 7 grudnia odbędą się warsztaty, podczas których chętni opracują koncepcje dotyczące powstania Parku Miejskiego przy kościele Podwyższenia Krzyża Św. w Pszczynie.

Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej BONA FIDES z Katowic we współpracy z Zarządami osiedli Kolonia Jasna, Piastów i Siedlice, a także parafią Podwyższenia Krzyża Św., Hospicjum św. Ojca Pio i Miejskim Zakładem Zieleni rozpoczyna proces konsultacji społecznych. Ich celem jest zebranie oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz zainteresowanych podmiotów dotyczących zagospodarowania terenów zielonych obok kościoła.

Warsztaty odbędą się w piątek, 7 grudnia od godz. 17.00 do 20.00 w sali nr 10 Domu Parafialnego. Chętni opracują koncepcje dotyczące ww. terenu. Do 6 grudnia można również wysyłać swoje uwagi i pomysły na adres mailowy: parkzieleniec@gmail.com.