Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów informuje, że 6 lutego 2019 r. tj. środa, o godz. 17:00 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5, odbędzie się Ogólne Sprawozdawcze Zebranie Mieszkańców.

OBWIESZCZENIE

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA PIASTÓW  ZAPRASZA  MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NA SPRAWOZDAWCZE OGÓLNE ZEBRANIE MIESZKAŃCÓW, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 6 LUTEGO 2019 R. O GODZ. 17:00 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 PRZY UL. K. WIELKIEGO 5

W PROGRAMIE ZEBRANIA:

  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności zebrania.
  2. Wybór protokolanta.
  3. Sprawozdanie przewodniczącego zarządu osiedla z działalności za rok 2018, w tym z realizacji uchwał i wniosków z zebrania poprzedniego – podjęcie uchwały absolutoryjnej.
  4. Zatwierdzenie preliminarza planowanych wydatków finansowych oraz upoważnienia zarządu osiedla do dokonywania przesunięć środków finansowych w preleminarzu w 2019 r. – podjęcie uchwały.
  5. Prezentacja dotycząca działalności Urzędu Miejskiego w Pszczynie.
  6. Wolne głosy i wnioski
  7. Zakończenie obrad zebrania.
W PRZYPADKU BRAKU STATUTOWEJ FREKWENCJI, ZEBRANIE ODBĘDZIE SIĘ W DRUGIM TERMINIE, PO UPŁYWIE 15 MINUT, BEZ WZGLĘDU NA LICZBĘ OBECNYCH

 

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU OSIEDLA

                                                                                                                                                                   KAMIL WIDŁOK