Ruszyło głosowanie w Pszczyńskim Budżecie Obywatelskim. Od dziś (16 września) do 30 września możemy oddawać głosy na projekty w PBO 2020.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola, łączna kwota przeznaczona na projekty planowane do realizacji w ramach kolejnej edycji PBO wzrosła o 0,5 mln zł i wynosi obecnie 2.500.000,00 zł.

Jak co roku głosowanie do Pszczyńskiego Budżetu Obywatelskiego przebiega za pośrednictwem panelu do głosowania na stronie internetowej www.budzet,pszczyna.pl oraz, dla wszystkich nie korzystających z Internetu, na tradycyjnych kartach do głosowania.

Aby oddać głos właśnie w ten sposób proponujemy skorzystać z jednego ze specjalnie do tego przygotowanych punktów (na osiedlach, w sołectwach oraz, dodatkowo w Urzędzie Miejskim w Pszczynie).

W przypadku osiedla Piastów głosy na kartach do głosowania można oddawać w Miejsko-Powiatowej Bibliotece Publicznej filia nr 6 w Zespole Szkół nr 1 w Pszczynie przy ul. Kazimierza Wielkiego 5 w terminie od 16.09.2019 – 30.09.2019 w godzinach pracy biblioteki.

Aby prawidłowo oddać głos należy wybrać maksymalnie 1 projekt w każdej z dwóch kategorii. Głos oddaje się poprzez postawienie znaku „X” w odpowiednim polu w kolumnie „Wybór” na karcie do głosowania, wpisanie czytelnie swojego imienia i nazwiska oraz numeru PESEL, a także podpisanie zawartych na karcie oświadczeń. Głos uznaje się za nieważny, jeśli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

  1. Na karcie wybrano więcej niż 1 projekt w jednej kategorii;
  2. Mieszkaniec odda więcej niż jedną kartę do głosowania;
  3. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są nieczytelne, uniemożliwiające identyfikację głosującego;
  4. Wpisane na karcie imię i nazwisko lub numer PESEL są niepoprawne;
  5. Którekolwiek z oświadczeń zawartych na karcie nie zostało podpisane;
  6. Oddanie głosu w imieniu innego mieszkańca lub mieszkańców;

Szczególnie zachęcamy Państwa do oddania swojego głosu na Projekt Lokalny nr 41 oraz na Projekt Ogólnogminny nr 10.