W piątek, 29 maja Leszek Szczotka – przewodniczący Rady Miejskiej, a także Marek Dutkowski oraz Jacek Kubis – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pszczynie wyprowadzili z Kościoła Wszystkich Świętych nowy, poświęcony sztandar gminy Pszczyna. Poświęcił go podczas uroczystej mszy św. z okazji 30. rocznicy samorządu terytorialnego ks. proboszcz Damian Gatnar.

Sytuacja związana z pandemią spowodowała, że w eucharystii uczestniczyła niewielka liczba samorządowców. Na zaproszenie burmistrza Dariusza Skrobola odpowiedział były burmistrz Krystian Szostak, a także byli przewodniczący Rady Miejskiej: Edyta Głombek, Roman Chrószcz i Henryk Kondzielnik. Nie zabrakło delegacji Powiatu Pszczyńskiego, którą reprezentowali starosta pszczyński Barbara Bandoła oraz wicestarostowie Damian Cieszewski i Grzegorz Nogły.

Ze względu na obecną sytuację w uroczystościach nie wzięli udziału pierwsi burmistrzowie: Maciej Dusza (1990-1991) i Henryk Krzyżowski (1992-1994).

– Uchwalenie trzydzieści lat temu ustawy o samorządzie terytorialnym było jednym z najdonioślejszych działań podjętych w celu przeobrażenia ustroju naszego państwa. Od 1990 roku to właśnie gmina – zgodnie z Konstytucją – jest podstawową jednostką samorządu terytorialnego. Podmiotem samorządu gminnego jest społeczność lokalna, a organy władzy pochodzą z wyborów powszechnych, co najpełniej urzeczywistnia ideę społeczeństwa obywatelskiego – powiedział burmistrz Dariusz Skrobol, który podziękował samorządowcom za wkład i zaangażowanie w rozwój gminy Pszczyna. Burmistrz opowiedział jak na przestrzeni trzech dekad zmieniały się cele i zadania stawiane samorządom.

Momentem wyjątkowym podczas piątkowej mszy św. było święcenie sztandaru gminy Pszczyna. Ks. proboszcz Damian Gatnar nawiązał do tego, jakie znaczenie mają insygnia: flaga i sztandar, który jednoczą lokalną społeczność. To z rąk duchownego poświęcony sztandar otrzymał burmistrz Dariusz Skrobol, który chwilę później przekazał go w ręce Leszka Szczotki, chorążego gminnego pocztu sztandarowego.

Po zakończeniu mszy św. na schodach Muzeum Zamkowego w Pszczynie wykonano pamiątkową fotografię. Ta z pewnością odzwierciedli obecną rzeczywistość. Dostosowanie się do wymagań sanitarnych wymusiło ograniczenie uczestników i zachowanie odległości. Inaczej niż pięć i dziesięć lat temu, tym razem nie było delegacji sąsiednich samorządów czy przedstawicieli organizacji pozarządowych. Było skromniej, jednak również bardzo wzniośle. Na zakończenie spotkania w drzewiec sztandaru wbite zostały symboliczne gwoździe z imionami i nazwiskami byłych burmistrzów i przewodniczących Rad Miejskich. To samorządowcy, którzy na przestrzeni 30 lat dbali o rozwój gminy Pszczyna i stworzenie mieszkańcom miejsca przyjaznego do życia.

Burmistrzowie:

 1. Maciej Dusza 1990-1991
 2. Henryk Krzyżowski 1992-1994 1994-1998
 3. Tomasz Tomczykiewicz 1998-2001
 4. Henryk Studzieński 2001-2006
 5. Krystian Szostak 2006-2010
 6. Dariusz Skrobol 2010-2014 2014-2018 2018-2023

Przewodniczący Rady Miejskiej

 1. Lechosław Gazda 1990-1991
 2. Józef Hurny 1992-1994
 3. Roman Chrószcz 1994-1998
 4. Henryk Kondzielnik 1998-2002/KADENCJA 2002-2006
 5. Edyta Głombek 2006-2010
 6. Leszek Szczotka 2010-2014 2014-2018 2018 -2023

Poświęcenie sztandaru

Podczas uroczystej mszy poświęcono sztandar Gminy Pszczyna.