Do końca tego roku przeprowadzona zostanie przebudowa ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Pszczynie. W ramach inwestycji powstaną chodniki, wyniesione będą przejścia dla pieszych oraz wybudowany zostanie peron autobusowy. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu, w tym dzieci uczęszczających do pobliskiego przedszkola – to nadrzędny cel tego przedsięwzięcia.

– Zakres zaplanowanych prac to efekt sygnałów, które otrzymałem od mieszkańców. Ulica Marii Skłodowskiej-Curie to jedna z najbardziej ruchliwych dróg w naszym mieście. Zależy nam na jak największym poziomie bezpieczeństwa pieszych oraz wymuszeniu spowolnienia ruchu, zwłaszcza w sąsiedztwie przedszkola i kościoła – argumentuje inwestycję burmistrz Dariusz Skrobol.

Wielokrotnie w imieniu Zarządu osiedla Piastów zwracałem uwagę na stan przystanku autobusowego zlokalizowanego przy ul. M. C. Skłodowskiej po stronie naszego osiedla. Cieszę się, że użytkownicy tego przystanku nie będą musieli swojej drogi do niego pokonywać po trawie i błocie jak ma to miejsce dzisiaj, cieszy również fakt, że zostanie dobudowany chodnik pomiędzy nowym przedszkolem a najbliższym przejściem dla pieszych przy skrzyżowaniu z ul. K. Wielkiego, które swoją drogą powstało w tym miejscu dopiero w 2017 roku. Bardzo się cieszę, że konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych użytkowników naszych dróg i chodników jest dostrzegana i realizowana przez burmistrza Pszczyny – mówi Kamil Widłok Przewodniczący Zarządu osiedla Piastów w Pszczynie.

W ramach przebudowy w okolicy kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Matki Bożej Częstochowskiej (po prawej stronie jezdni patrząc w kierunku drogi wojewódzkiej, tj. ulicy Bielskiej) wybudowany  zostanie chodnik o długości 11,5m oraz szerokości 2m. Dzięki temu możliwe będzie przeniesienie istniejącego przejścia dla pieszych – zostanie ono wyniesione ponad nawierzchnię jezdni o 12cm. Dodatkowo wykonane zostanie utwardzenie terenu między istniejącym ogrodzeniem hospicjum a parkingiem prostopadłym przylegającym do ulicy Skłodowskiej-Curie.

Kolejne prace budowlane zostaną przeprowadzone w okolicy sklepu sieci „Lidl”. Będą one polegały na budowie peronu autobusowego o długości 5 m i szerokości 2,5m oraz łącznika projektowanego peronu z istniejącym chodnikiem biegnącym po prawej stronie wzdłuż ulicy Skłodowskiej-Curie.

Ostatni etap przebudowy obejmuje obszar w okolicy Przedszkola nr 5. Zgodnie z projektem wybudowany zostanie tu chodnik (po prawej stronie jezdni) o długości 112m, o nawierzchni z kostki brukowej. W celu bezpieczeństwa ruchu pieszych pomiędzy jezdnią a projektowanym chodnikiem zaprojektowano pas zieleni. Powstanie tu także wyniesione o 12cm przejście dla pieszych.