Trwa akcja informacyjno-edukacyjna „Gramy czysto! #smogover”. W ostatnich dniach do części mieszkańców gminy Pszczyna trafiły przygotowane przez Urząd Miejski w Pszczynie broszury. 

Zawierają one podstawowe, ale bardzo ważne informacje dotyczące kwestii związanych z walką o czyste powietrze. Na ich łamach zamieściliśmy zarówno terminy, w których jako mieszkańcy jesteśmy zobligowani do wymiany najstarszych kotłów, jak i kilka wskazówek, postępując wedle których sami możemy przyczynić się do poprawy powietrza. Znajdują się tam także informacje dotyczące programów, w ramach których można pozyskać środki na proekologiczne inwestycje.

W dystrybucję broszur włączyli się sołtysi, przewodniczący osiedli i radni. Poza jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi gminy w kolportaż prowadzą między innymi: pracownicy Przedsiębiorstwa Inżynierii Komunalnej, Straż Miejska, Skansen – Zagroda Wsi Pszczyńskiej i Pokazowa Zagroda Żubrów. Dziękujemy! 

Zdajemy sobie sprawę, że niełatwo zmieścić wszystkie informacje na jednej broszurze, dlatego zachęcamy do kontaktu z Referatem ds. Jakości Powietrza Urzędu Miejskiego w Pszczynie (ul. Dworcowa 30 tel. 324493950).

Gramy czysto! #smogover