W ostatnim tygodniu na 6 placach zabaw znajdujących się na naszym osiedlu zostało zainstalowanych 7 nowych urządzeń zabawowych. Na szczególną uwagę zasługują nowości których do tej pory na naszym osiedlu nie było, a są to m.in 2 urządzenia linarne na których dzieci mogą się wspinać i  w bezpieczny sposób rozładowywać swoją energię, urządzenia te są zainstalowane przy ul. Mieszka I oraz przy ul. W. Opolczyka. Kolejną nowością są podwójne tablice do rysowania kredą, w chwili obecnej są one zainstalowane w trzech miejscach tj. przy ul. K. Odnowiciela, ul. H. Brodatego oraz przy ul. W. Łokietka. Pozostałe 2 urządzenia zainstalowane są przy ul. K. Wielkiego oraz przy ul. K. Odnowiciela i są to zabawki na sprężynie.

Ostateczny koszt zakupu urządzeń wraz z montażem wyniósł 13 702,20 zł i w całości został pokryty z budżetu osiedla Piastów.