Kadencja 2016 – 2020

W dniu 5 kwietnia 2016 r. odbyło się Ogólne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie Mieszkańców Osiedla Piastów, na którym przeprowadzono wybory przewodniczącego oraz członków Zarządu Osiedla. W wyniku tajnego głosowania przewodniczącym Zarządu Osiedla Piastów na lata 2016-2020 został wybrany Kamil Widłok, członkami Zarządu wybrani zostali: Anna Homa, Paweł Czernik, Andrzej Śniegoń, Łukasz Pencarski

 

 

 

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 5 Kwitnia 2016  do nadal

1. Kamil Widłok

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Anna Homa
2. Paweł Czernik
3. Andrzej Śniegoń
4. Łukasz Pencarski

 


Poprzednie Zarządy

Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od  marca 2012 do 5 kwietnia 2016

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Barbara Kołodziej
2. Lucja Michałek-Szymańska
3. Jan Faruga
4. Łukasz Sikorski (do marca 2015)
5. Jolanta Przystał (od marca 2015 do kwietnia 2016)

 


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 8 czerwca 2009 do 2012

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Jan Faruga
2. Adam Gadowski
3. Barbara Kołodziej
4. Łukasz Sikorski


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 18 czerwca 2008 do 2009

1. Augustyn Widłok

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Łukasz Sikorski,

2. Alina Michalak,

3. Małgorzata Szczygieł,

4. Tomasz Karczewski,


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 31 maja 2004 do 2008

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Dariusz Skrobol

2. Mieczysław Kozieradzki

3. Jan Faruga

4. Adam Gadowski


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 2000 do 2004

1. Roman Piesiur

Członkowie Zarządu Osiedla Piastów

1. Dariusz Skrobol

2. Zdzisław Kieczka

3. Jan Faruga

4. Adam Gadowski


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 1996 do 2000

1. Alojzy Cieszko


Przewodniczący Zarządu Osiedla Piastów od 1992 do 1996

1. Alojzy Cieszko